Onze algemene voorwaarden zijn conform de richtlijnen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De rechten van de consument zijn dus goed gewaarborgd.

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

1.1 De identiteit van de ondernemer:

MONFAIR LUXURY FINDS 

Boutique & Salon adres:

Weverstraat 43
6862 DK Oosterbeek

Retour adres:

Weverstraat 43
6862 DK Oosterbeek

E-mail: info@monfair.nl

 

 

 

 

 

Openingstijden: 

 • Maandag gesloten
 • Dinsdag alleen op afspraak
 • Woensdag 10.00 uur – 17.30 uur
 • Donderdag 10.00 uur – 17.30 uur
 • Vrijdag 10.00 uur – 17.30 uur
 • Zaterdag 10.00 – 17.00 uur

Monfair is onderdeel van Dress me Dutch vof het kan daarom ook voorkomen dat je op een afschrift, factuur of ander document deze handelsnaam kunt tegenkomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Monfair via de webshop zijn deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: “Algemene voorwaarden”) van toepassing. Zowel Monfair als de consument erkennen de juridische geldigheid van elektronische communicatie, zoals tevens bepaald in Europese regelgeving. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten ontlenen bij toekomstige bestellingen.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling houdt in dat de consument de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

2.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 3. Aanbiedingen / overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Monfair zijn vrijblijvend. Monfair behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder maar niet uitsluitend wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Getoonde en/of verstrekte samples en modellen, alsmede opgaven van kleuren, maten, en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal, websites of social media van Monfair zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de consument door Monfair. Zolang Monfair de bestelling niet aan de consument heeft bevestigd, is er geen overeenkomst tot stand gekomen. Indien de aanvaarding van de consument afwijkt van het aanbod van Monfair, dan is Monfair hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.4 Monfair behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren. Van een dergelijke weigering wordt de consument al dan niet met opgaaf van reden op de hoogte gesteld. Een eventuele reeds gedane betaling wordt in dat geval uiteraard teruggestort op de rekening van de bank- of creditcardmaatschappij waarvan deze betaling afkomstig is.

3.5 Door bij ons te bestellen – via de website dan wel per e-mail – ontstaat een rechtsgeldige koopovereenkomst waarop betaling dient te volgen.

Artikel 3a. Behandelingsafspraken

Wanneer een behandeling afspraak voor onze salon is overeengekomen heeft de klant nog zelfs tot 24 uur voor de behandeling de tijd de afspraak geheel kosteloos te annuleren.

Dit kan op verschillende manieren;

via de link in de bevestigingsmail van de afspraak die je hebt ontvangen, via een mail bericht aan Monfair op info@monfair.nl of via telefonisch contact, appen of bellen op nummer 0634020204.

3a.1 Bij een No Show ( het niet opdagen zonder annuleren ) zullen 50 % van de behandelingskosten in rekening worden gebracht. 

3a.2 Met het maken van een salon afspraak gaan wij er altijd vanuit dat de klant goed gezond is. Bij twijfels over een behandeling dient de klant zelf hierover contact te leggen met haar arts of behandelaar. Let op ↵

Wanneer er infecties, bacteriën of schimmels in het lichaam aanwezig zijn kunnen wij geen behandelingen uitvoeren. Dit om besmettingen te voorkomen! 

Wanneer de klant bekend is met allergieën dienen zij dit voor een behandeling aan te geven. Monfair werkt met professionele salon producten welke geschikt zijn voor de behandelingen in de salon van Monfair.

3a. 3 Monfair doet er alles aan om hygiënisch te werken. Alle producten en materialen worden na iedere behandeling gereinigd. Bij een manicure behandeling gebruikt Monfair een persoonlijke nagelvijl die na gebruik meegenomen word door onze klanten. 

Monfair werkt met producten die dermatologisch getest zijn. Monfair is niet verantwoordelijk voor allergische reacties op haar salon producten.

Nail treatments;

Wanneer de klant in onze salon komt met behandelde nagels die niet door ons zijn aangebracht of behandelt, zijn onze nagelstylisten niet verantwoordelijk voor eventuele nagelbed beschadigingen die zijn ontstaan, en zal met de klant worden besproken wat de haalbare doelen zijn binnen de afspraak. Graag van tevoren aangeven↵

Bepaalde producten zoals oa acryl, manier van vijlen (teveel vijlen) kwaliteit van producten of verschil van werken (vele lagen) kan het tot een paar behandelingen duren voordat de nagels zijn hersteld en het gewenste resultaat is behaald.

Artikel 4. Prijzen / verzendkosten / betaling / eigendomsvoorbehoud / wanbetaling

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij expliciet anders aangegeven.

4.2 Voor transport binnen Nederland brengt Monfair geen kosten in rekening, voor consumenten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van de bestelling. Monfair behoudt zich het recht voor om dit bedrag te conformeren aan de meest actuele tariefstelling voor deze diensten door PostNL of een gelijkwaardige aanbieder van pakketdiensten. Lashes en sierraden worden gratis verzonden en mogen niet worden geruild ivm hygiëne. Alle producten worden met zorg en degelijk verpakt. Voor beschadigingen ontstaan door de vervoerder, en het kwijtraken van pakketjes zijn wij niet aansprakelijk.

4.3 Monfair werkt in beginsel door middel van vooruitbetaling (online, via WA betaalverzoek of vooraf per bankoverschrijving). Na een bestelling ontvangt de consument een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten. Voor online betalingen worden geen extra kosten berekend. Na ontvangst van de gehele betaling verzendt Monfair de bestelling van de consument. Alle artikelen blijven eigendom van Monfair totdat de gehele betaling is ontvangen.

Artikel 5. Levering

5.1 Monfair verzendt alle bestellingen in principe binnen 2-5 werkdagen na ontvangst van de bestelling via PostNL naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan per e-mail bericht. Mocht de consument op moment van afgifte niet thuis zijn, dan kan de consument het pakket op een PostNL punt in de buurt ophalen. Mocht het pakket niet binnen 3 weken worden opgehaald, dan zal het pakket door ons retour worden ontvangen. Monfair zal het aankoopbedrag minus de verzendkosten aan de consument terugstorten.

5.2 Als termijnen in werkdagen worden vermeld, worden hiermee alle dagen van maandag tot en met vrijdag bedoeld, met uitzondering van wettelijke feestdagen.

5.3 De aangegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor de consument uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

5.4 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Het voorgaande geldt niet als partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken, als er sprake is van overmacht aan de zijde van Monfair of de door haar ingeschakelde derde(n).

5.5 Monfair streeft ernaar de bestelling in één keer te leveren, maar kan de bestelling ook in gedeelten leveren.

5.6 Wij doen ons best om de website zo up-to-date mogelijk te houden. Echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een artikel niet meer leverbaar is. In dat geval neemt Monfair zo spoedig mogelijk contact met de consument op.

Artikel 6. Herroepingsrecht / retournering / garantie

6.1 Na ontvangst door de consument van de bestelde artikelen via onze webshop of per e-mail heeft de consument een bedenktijd zoals beschreven in artikel 6.3.

6.2 Het artikel dient bij ontvangst te worden nagekeken op eventuele fouten, onvolmaaktheden of beschadigingen. Deze dienen binnen 14 dagen na ontvangst door de consument per e-mail aan ons te worden gemeld. Artikelen met een fout, onvolmaaktheid of beschadiging die retour worden gezonden zonder dat er binnen 14 dagen na ontvangst door de consument een melding is gedaan van een foutje, onvolmaaktheid of beschadiging, kunnen niet worden geaccepteerd.

6.3 Indien de consument niet tevreden is over de bestelling via onze webshop of per e-mail, kan de consument binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel/de artikelen aangeven dat hij/zij het artikel/de artikelen wenst te retourneren. De consument kan hiervoor gebruik maken van het retourformulier. De consument kan ook het herroepingsrecht inroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring. De consument verzendt het (de) te retourneren artikel(en) met de pakbon direct, maar in ieder geval binnen veertien dagen na indiening van het voornoemde formulier of de ondubbelzinnige verklaring, aan Monfair. De consument draagt de kosten voor de retourzending.

6.4 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op wat hygiëne betreft gevoelige artikelen.

6.5 Heeft de consument de bestelde artikelen retour gestuurd, dan mag de consument deze omruilen voor een andere maat of het aankoopbedrag inclusief de aan Monfair betaalde verzendkosten terugkrijgen, dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.6. Indien de consument een deel van de bestelling houdt, krijgt de consument alleen het aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen terug, niet de verzendkosten.

6.6 Wij zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde artikelen de bank- of creditcardmaatschappij, welke gebruikt is tijdens het plaats van de originele bestelling, opdracht geven om het reeds betaalde bedrag (inclusief de standaard verzendkosten) aan de consument te retourneren. Eventuele hogere verzendkosten voor de originele verzending van Monfair aan de consument, waarvoor de consument zelf heeft gekozen, dan de door Monfair aangeboden minst kostbare wijze van standaard levering, worden door Monfair niet vergoed.

6.7 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. Voorwaarde voor het daadwerkelijk gebruikmaken van het herroepingsrecht is dat de betreffende artikelen deugdelijk verpakt, compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de onbeschadigde en originele verpakking geretourneerd worden samen met de pakbon. Indien beschadigingen zijn opgetreden als gevolg van een ondeugdelijke verzendverpakking of indien het poststuk onvoldoende gefrankeerd is, behoudt Monfair zich het recht voor om een retourzending te weigeren.

6.8 Op basis van de wet heeft de consument recht op een deugdelijk product, dat aan de verwachtingen moet voldoen die de consument er redelijkerwijs van mag hebben. Wij zullen een eventueel probleem met de deugdelijkheid van het product zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan de verwachting van de consument voldoen dan kan de consument de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren.

6.9 De in dit artikel bedoelde garantie en het herroepingsrecht vervalt onder andere wanneer:

 

  1. Het artikel gedragen en/of gewassen is (hiermee wordt niet het passen van de kleding bedoeld);

  1. Het artikel door de consument beschadigd is en/of de consument getracht heeft de schade c.q. gebrek te herstellen;

  1. De label(s) en/of toebehoren zijn verwijderd of ontbreken;

  1. De consument de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructie niet heeft opgevolgd; en/of

  1. Het artikel volgens de door de consument verstrekte specificatie(s) is vervaardigd.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Monfair heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Monfair gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Monfair kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Monfair is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Monfair zal alleen een beroep doen op deze uitsluiting van de aansprakelijkheid indien en voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien de consument aan Monfair schriftelijk opgave doet van een adres, is Monfair gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de consument aan Monfair schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar de bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 Wanneer door Monfair gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene voorwaarden te eisen. De consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Monfair deze Algemene voorwaarden soepel toepast.

9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Monfair in strijd is/zijn met enig toepasselijk wettelijke voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Monfair vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.4 Monfair is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden

Artikel 10. Klachtenregeling

10.1 Monfair beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

10.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Monfair, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

10.3 Bij Monfair ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Monfair binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

10.4 De consument geeft Monfair in ieder geval 4 weken de tijd om de klacht in onderling overleg op te lossen. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling, zoals beschreven in artikel 10.5.

10.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Monfair (info@monfair.nl). Monfair zal de klachten behandelen als beschreven in artikel 10.3. 

10.6 Een klacht schort de verplichtingen van de consument niet op, tenzij Monfair schriftelijk anders aangeeft.

10.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Monfair, zal Monfair naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen, repareren of terugbetalen.

Artikel 11. Toepasselijk recht

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

0